Tag: người đàn ông có bầu

“Cha già con cọc”

Từ kinh nghiệm cuộc sống mà nhân dân ta đã đúc kết : “Cha già con cọc” để miêu tả về việc lựa chọn thời điểm, lứa tuổi nên có con ở nam giới. Các công trình nghiên cứu hiện nay đã và đang nghiên cứu câu nói đó và ngày càng phân tích nó ...