Tag: luyện cơ pc phương pháp start-stop

Hỏi cách giư cơ pc

Tôi muốn hỏi giữ cơ pc la dung tay hay la co thăt bụng lai Nêu co thăt bung thi kho dat dươc 10 gây Anh P... ở Nghệ An Bác sĩ trả lời Chào em ! Đối với bài tập này, việc quan trọng nhất là phải tập kiên trì & đều đặn, giử cơ PC nói nôn ...