Tag: chồng lấy vợ

Chào em, anh đi lấy vợ

Dù anh và em chưa chính thức nói lời yêu nhau nhưng trong thâm tâm anh luôn biết, em là người anh yêu và anh cũng vậy.. Dù biết khi nói với em câu ấy thì những từ bỉ ổi, đểu cáng có thể sẽ theo anh suốt cuộc đời, nhưng giờ đây với anh ...