Tag: chợ “trứng người”

Thiếu nữ Hà Nội nháo nhào ngã giá ‘vốn đàn bà’ giá 20 triệu

Thông qua một lời đề nghị bán trứng công khai trên mạng, liên hệ với chủ nhân số điện thoại “0975346xxx” thì được người này nháo nhào hẹn gặp giao bán trứng với giá 20 triệu không bớt một đồng. Từ trước tới nay nhiều người cứ nghĩ bán cơ thể là bán thân, nhưng thực ...