Tag: anh nhớ em người yêu cũ

Sao vẫn cứ thương người cũ?

Là người nhạy cảm trong tình yêu, cô đa sầu đa cảm dù bao lần bạn bè khuyên can trách cứ vì sự khờ khạo cả tin, cứ khăng khăng giữ hoài một quá khứ, hoài niệm về cái người không đáng ấy. Mỗi lần nghe cô chỉ mỉm cười chịu đựng bởi đơn giản ...